Cari
Bahasa Malaysia

Tanjong Malim Homestay Proton City

menggali penginapan Jalan Kempas 3, Proton City, 35900 Tanjong Malim, Malaysia +60 12-535 6523 hsprotoncity.blogspot.com lat: 3.746897, lon: 101.535202
Homestay Proton City

Tanjong Malim Homestay Tanjung Malim

menggali penginapan Proton City, 35900 Tanjong Malim, Malaysia +60 19-234 0474 hsprotoncity.blogspot.com lat: 3.745875, lon: 101.536316
Homestay Tanjung Malim

Tanjong Malim IMAN Homestay Proton City

menggali penginapan A4-01-05 Apartmen Damiana, No 1, Jalan Kempas 3, Proton City, 35900 Tanjong Malim, Malaysia +60 13-622 6224 imanhomestaypc.blogspot.com lat: 3.745647, lon: 101.536438
IMAN Homestay Proton City

Tanjong Malim Homestay Teratak Musafir

menggali penginapan A7-00-05, Pangsapuri Damiana,, Jalan Kempas 3, Proton City, 35900 Tanjong Malim, Malaysia +60 19-440 1808 homestayteratakmusafir.blogspot.my lat: 3.745272, lon: 101.537048
Homestay Teratak Musafir

Tanjong Malim 22 Homestay Tanjung Malim

menggali penginapan Proton City, 35900 Tanjong Malim, Malaysia +60 12-698 7797 www.facebook.com/22HomestayTanjungMalim lat: 3.750463, lon: 101.532326
22 Homestay Tanjung Malim

Tanjong Malim Homestay Amani

menggali penginapan NO.12, SUSUR TAMARINDA, BANDAR PROTON, Proton City, 35900 Tanjong Malim, Malaysia +60 19-654 9049 lat: 3.751931, lon: 101.532387
Homestay Amani

Tanjong Malim Homestay Ustaz

menggali penginapan 3, Jalan Kempas 6, Proton City, 35900 Tanjong Malim, Malaysia +60 19-988 2343 lat: 3.748039, lon: 101.534218
Homestay Ustaz

Tanjong Malim Gee Homestay

menggali penginapan 6, Jalan Kempas 6, Proton City, 35900 Tanjong Malim, Malaysia +60 19-626 6845 lat: 3.748089, lon: 101.533981
Gee Homestay

Tanjong Malim Afiya Homestay

menggali penginapan Proton City, 35900 Tanjong Malim, Malaysia +60 13-232 6100 www.facebook.com/afiyahomestay lat: 3.751549, lon: 101.532211
Afiya Homestay

Tanjong Malim Homestay Rawdah Madinah

menggali penginapan Proton City, 35900 Tanjong Malim, Malaysia +60 19-457 1580 rmhomestay.blogspot.com lat: 3.747037, lon: 101.536087
Homestay Rawdah Madinah